Über uns·Galerie·Gästebuch·Links·Impressum
   

Transistoren, Dioden, Thyristoren produziert in der Sowjetunion

Nr. Bezeichnung Hersteller/Land Anzahl Bemerkung
1 t 308 v CCCP/ TR 5
121 d CCCP/ TR 5 Apr 74
121 s CCCP/ TR 1 Apr 74
2 s 133 a CCCP/ Zener-Diode 5 Apr 80
2 s 139 a CCCP/ Zener-Diode 4 Glasausführung 3,9V / 0,3W
2 t 602 b CCCP/ TR 5 Jun 73
2 t 610 a CCCP/ HF-Leistungstransistor 3 Nov 84
2 t 803 a CCCP/ Leistungstransistor 1 Jun 75
2 t 825 a CCCP/ Leistungstransistor 160W 5 Mai 83
10  2 t 825 v CCCP / Leistungstransistor 3 Sep 83
11  2 t 921 a CCCP/ TR 3
12  2 t 3512 g CCCP/ TR 5 Bulgarien?
13  2 t 6551 CCCP/ TR 5 NPN, 75V/500mA
14  2 t 6821 CCCP/ TR 4
15  2 u 202 i CCCP/ Thyristor 2 Dez 73
16  3 a 2 CCCP / Fotodiode 1 Nov 73
17  3 dh 2 CCCP/ TR 5
18  3 ew 1 CCCP/ TR 2
19  30 u103 a CCCP/ TR 5 Jan 83
20  35 d CCCP/ TR 4
21  35 d-1 CCCP/ TR 2
22  35 d-2 CCCP/ TR 2
23  35 e CCCP/ TR 2 Mrz 72
24  35 s CCCP/ TR 5
25  35 s 1-2 CCCP/ TR 1
26  70 d 1 CCCP/ TR 3 Mrz 75
27  70 s 1 CCCP/ TR 1
28  83 i CCCP/ TR 15
29  aot 110 b CCCP/ 5 Jul 82
30  aou 103 a CCCP / Optokoppler 2 Apr 86
31  d 2 e CCCP/ Diode 5 Aug 64
32  d 3 CCCP/ Diode 5 Nov 74
33  d 7 b CCCP/ Diode 1 Jul 63
34  d 7 d CCCP/ Diode 4 Okt 83
35  d 7 g CCCP/ Diode 3 Okt 61
36  d 7 j CCCP/ Diode 5 Aug 69
37  d 9 e CCCP/ Diode 1 Jul 71
38  d 18 vp / GA 100 CCCP/ Diode 5 Nov 68
39  d 20 CCCP/ Diode 2 Nov 71
40  d 101 CCCP/ Diode 1 Sep 69
41  d 103 CCCP/ Diode 1 Nov 71
42  d 106 a CCCP/ Diode 1 Jan 74
43  d 183 CCCP/ Diode 1 Jan 69
44  d 205 CCCP/ Diode 5 Jun 65
45  d 205 vp CCCP/ Diode 2 Okt 64
46  d 208 hvp CCCP/ Diode 1 Sep 70
47  d 214 b CCCP/ Diode 2 Feb 73
48  d 214 vp CCCP/ Diode 4 100V / 5 A 05/66
49  d 215 vp CCCP/ Diode 5 Apr 70
50  d 220 CCCP/ Diode 3 Okt 73
51  d 220 a CCCP/ Diode 1 Sep 78
52  d 223 CCCP/ Diode 2 Apr 74
53  d 223 b CCCP/ Diode 5 Aug 79
54  d 226 CCCP/ Diode 5 Apr 71
55  d 226 a CCCP/ Diode 2 Jan 67
56  d 226 b CCCP/ Diode 5 Jan 71
57  d 226 e CCCP/ Diode 5 Dez 72
58  d 226 v CCCP/ Diode 5 Okt 72
59  d 226 vp CCCP/ Diode 5 Apr 70
60  d 231 CCCP/ Gleichrichterdiode 1 Sep 71
61  d 237 a-vp CCCP/ Diode 1 Nov 73
62  d 242 CCCP/ Diode 1 Nov 72
63  d 242 a CCCP/ Diode 3 Nov 69
64  d 242 b CCCP/ Diode 5 Jan 71
65  d 243 CCCP/ Diode 5 Nov 67
66  d 243 a CCCP/ Diode 3
67  d 243 b CCCP/ Diode 1 Jul 77
68  d 302 CCCP/ Diode 2 Apr 74
69  d 304 vp CCCP/ Diode 2 Mai 69
70  d 310 CCCP/ Diode 4 Jun 77
71  d 311 a CCCP/ Diode 1 Jan 78
72  d 403 b CCCP/ Diode 5 Dez 65
73  d 405 b CCCP/ Diode 2 Nov 84
74  d 808 CCCP/ Diode 5 Mrz 71
75  d 809 CCCP/ Diode 5 Mrz 71
76  d 813 CCCP/ Diode 2 Feb 71
77  d 813 CCCP/ Diode 1 Mrz 66
78  d 814 a CCCP/ Diode 5 Jul 72
79  d 814 b CCCP/ Diode 5 Feb 77
80  d 814 b vp CCCP/ Diode 1 Dez 66
81  d 814 d CCCP/ Diode 5 Jan 73
82  d 814 g CCCP/ Diode 2 Jul 72
83  d 814 v CCCP/ Diode 5 Jan 73
84  d 815 a CCCP/ Diode 2 Nov 66
85  d 815 b CCCP/ Diode 5 Okt 66
86  d 815 d CCCP/ Diode 2 Nov 66
87  d 815 g CCCP/ Diode 1 Jan 74
88  d 816 a CCCP/ Diode 1 Okt 66
89  d 816 b CCCP/ Diode 5
90  d 816 b - vp CCCP/ Diode 1 Mrz 71
91  d 816 d CCCP/ Diode 2 Mrz 85
92  d 816 v CCCP/ Diode 1
93  d 817 a CCCP/ Zener-Diode / 03-72 5
94  d 817 g CCCP /Leistungszehnerdiode 5 100V / 5 Watt 01.10.1982
95  d 817 v CCCP/ Zener-Diode / 04-82 5
96  d 818 b CCCP/ Diode 1 Mai 76
97  d 901 a CCCP/ Diode 1 Okt 72
98  d 901 v CCCP/ Diode 1 Jan 73
99  d 902 CCCP/ Diode 1 Aug 78
100  dg-z 24 CCCP/ Diode 3 Aug 59
101  gt 108 b CCCP/ TR 1 Apr 68
102  gt 108 v CCCP/ TR 1 Okt 67
103  gt 109 e CCCP/ TR 5
104  gt 115 s CCCP/ TR 1 Apr 73
105  gt 115 v CCCP/ TR 4 Feb 70
106  gt 121 d CCCP/ TR 5
107  gt 308 b CCCP/ TR 5 Mrz 74
108  gt 309 a CCCP/ TR 5 Okt 68
109  gt 309 b CCCP/ TR 1 Dez 70
110  gt 309 d CCCP/ TR 1 Mrz 68
111  gt 309 g CCCP/ TR 4 Jun 68
112  gt 309 v CCCP/ TR 5
113  gt 313 a CCCP/ TR 5 Aug 69
114  gt 313 a 2 CCCP/ TR 5 Mai 71
115  gt 313 a 3 CCCP/ TR 4 Feb 71
116  gt 313 a1 CCCP/ TR 4 Mrz 71
117  gt 313 b CCCP/ TR 5 Feb 85
118  gt 322 CCCP/ TR 1 Aug 74
119  gt 322 a CCCP/ TR 5 Dez 69
120  gt 322 a 3 CCCP/ TR 1 Aug 74
121  gt 322 b CCCP/ TR 5 Nov 70
122  gt 322 b 1 CCCP/ TR 5 Sep 82
123  gt 322 b 2 CCCP/ TR 5 Jan 73
124  gt 322 b 3 CCCP/ TR = GF 132 5 Nov 74
125  gt 322 b 4 CCCP/ TR = GF 131 5 Jan 71
126  gt 322 e CCCP/ TR 1 Dez 68
127  gt 328 a 1 CCCP/ TR 1 Mrz 76
128  gt 328 b CCCP/ TR 4 Dez 78
129  gt 402 a CCCP/ Transistor 1 Mrz 70
130  gt 402 b CCCP/ TR 5 Jul 71
131  gt 402 d CCCP/ TR 1 Jan 79
132  gt 404 a CCCP/ TR 1 Jan 73
133  gt 404 b CCCP/ TR 3 Jun 73
134  gt 404 d CCCP/ TR 1 Jan 79
135  gt 613 v CCCP/ TR 1 Nov 65
136  gt 701 a CCCP/ Leistungstransistor 2 Jun 75
137  kbc 111 a CCCP/ TR 5
138  kd 202 a CCCP/ Diode 4 Mai 81
139  kd 202 d CCCP/ Diode 5 Aug 78
140  kd 202 j CCCP/ Diode 1
141  kd 202 k CCCP/ Diode 1 Dez 81
142  kd 202 v CCCP/ Diode 5 Jan 81
143  kd 213 a CCCP/ Diode 5 Okt 82
144  kd 213 b CCCP/ Diode / 200 V / 10 A 5 Nov 82
145  kd 514 a CCCP/ Diode 5
146  kd 906 a CCCP/ Gleichrichter 2 Sep 85
147  kd 908 a CCCP/ Diode 5 Apr 80
148  kd 2001 CCCP / Leistungsdiode 3 Mai 86
149  kd 2003 CCCP / Leistungsdiode 1 Apr 86
150  kn 102 a CCCP/ Thyristor 3 Okt 87
151  kn 102 b CCCP/ Thyristor 5 Apr 71
152  kn 102 g CCCP/ Thyristor 3 Mrz 71
153  kp 103 e CCCP/ TR 3
154  kp 103 i CCCP/ TR 5 Nov 78
155  kp 103 j CCCP/ Transistor 5 Nov 82
156  kp 103 m CCCP/ Transistor 5 Dez 81
157  kp 103 p CCCP/ TR 3 Okt 80
158  kp 302 bm CCCP/ TR 5
159  kp 303 b CCCP/ TR 2 Feb 80
160  kp 303 d CCCP/ TR 5 Jun 84
161  kp 303 e CCCP/ TR 5 Jul 76
162  kp 303 g CCCP/ TR 5 Mai 83
163  kp 303 g CCCP/ TR 5 Jun 75
164  kp 304 a CCCP/ TR 5 Jan 85
165  kp 305 e CCCP/ TR 5 Feb 89
166  kp 306 a CCCP/ TR 5 Jul 79
167  kp 307 a CCCP/ TR / HF 5 Jan 83
168  kp 350 a CCCP/ TR 5 Sep 77
169  kp 350 b CCCP/ Transistor / 07-81 1
170  kp 350 v CCCP/ Transistor 5 Jul 81
171  kp 901 a CCCP/ TR 3
172  kp 903 v CCCP/ TR 1
173  ks 133 a CCCP/ Zener-Diode / Glas 5 2,97 - 3,43 V 01.01.1981
174  ks 139 a CCCP/ Zener-Diode 5 Apr 81
175  ks 147 a CCCP/ Zener-Diode / Glas 5 4,23-5,17V / 0,3 W / 58mA
176  ks 174 a CCCP/ Zener-Diode 1 Jun 77
177  ks 439 a CCCP/ Zener-Diode / 12-87 5 3,3 V
178  ks 620 a CCCP/ Zener-Diode / 09-82 5
179  ks 680 a CCCP/ Zener-Diode 5 Aug 84
180  kt 117 a CCCP/ TR 5 Nov 77
181  kt 117 v CCCP/ TR 5 Nov 78
182  kt 203 b CCCP/ TR 3 Jan 78
183  kt 208 a CCCP/ TR 1 Jul 75
184  kt 208 d CCCP/ TR 3 Apr 72
185  kt 208 g CCCP/ TR 3 Jan 77
186  kt 208 l CCCP/ TR 1 Jan 77
187  kt 208 m CCCP/ TR 5 Okt 75
188  kt 209 a CCCP/ TR 5
189  kt 209 b CCCP/ TR 5
190  kt 209 k CCCP/ TR 5
191  kt 209 v CCCP/ TR 5
192  kt 303 g CCCP/ TR 5 Apr 79
193  kt 306 a CCCP/ TR 1 Apr 78
194  kt 3101 a-2 CCCP/ TR 2 Minitransistor
195  kt 3101 a-2 CCCP/ TR 5 4,0 GHz
196  kt 3107 CCCP/ TR 5 KT3107 = BC 560 B
197  kt 3107 CCCP/ TR 5 200 MHz
198  kt 312 b CCCP/ TR 2 Okt 69
199  kt 3127 a CCCP/ TR 1 Jan 84
200  kt 313 a CCCP/ TR 1 Nov 78
201  kt 326 CCCP/ TR / Plastgehäuse 5
202  kt 326 a CCCP/ TR 5 Dez 76
203  kt 326 am CCCP/ TR 5
204  kt 326 b CCCP/ TR / 8601 4 Okt 76
205  kt 326 b CCCP/ TR / Plastgehäuse 5
206  kt 339 a CCCP/ TR 1 Jan 79
207  kt 342 a CCCP/ TR 1 Jan 78
208  kt 345 b CCCP/ TR 5 Plastegehäuse
209  kt 347 a CCCP/ TR 5 Apr 88
210  kt 363 a CCCP/ TR 5 1,0 GHz
211  kt 368 a CCCP/ TR 2 Okt 78
212  kt 368 b CCCP/ TR 5 1,5 GHz
213  kt 371 a CCCP/ TR 5 3,0 GHz
214  kt 372 CCCP/ TR 5 2,4 GHz
215  kt 372 a CCCP/ TR 2 Nov 81
216  kt 382 am CCCP/ TR 5 Plaste-rund-mini
217  kt 391 a - 2 CCCP/ TR 2 Nov 80
218  kt 501 j CCCP/ TR / 5 MHz 5 Okt 79
219  kt 501 k CCCP/ TR 2 Jul 82
220  kt 506 CCCP/ TR 1 Feb 74
221  kt 601 a CCCP/ TR 5 Jul 77
222  kt 603 b CCCP/ TR 1 Aug 77
223  kt 604 b CCCP/ TR 1 Okt 77
224  kt 605 b CCCP/ TR 5 Jan 86
225  kt 606 a CCCP/ TR / Hochfrequenz 5 350 Mhz / 2,5 W
226  kt 606 b CCCP/ TR / Hochfrequenz 2 Mrz 75
227  kt 610 a CCCP/ TR / Hochfrequenz 5 1,0 GHz / 01/81
228  kt 610 b CCCP/ TR / Hochfrequenz 3 1 GHz 05.74
229  kt 611 g CCCP/ TR 1 Sep 74
230  kt 630 e CCCP/ TR 5 Jul 79
231  kt 784 CCCP/ Thyristor 3
232  kt 801 a CCCP/ TR 5 Nov 83
233  kt 802 a CCCP/ Leistungstransistor 50 W 5 Nov 76
234  kt 803 a CCCP / Leistungstransistor 2 Nov 74
235  kt 805 a CCCP/ Leistungstransistor 5 Nov 71
236  kt 805 am CCCP/ Leistungstransistor 2 Feb 86
237  kt 808 a CCCP/ TR / 2 Pärchen 4 Jul 74
238  kt 808 am CCCP/ TR / 120V-10A-60W 5 01/87, Leistungstransistor
239  kt 808 at CCCP / Leistungstransistor 1 Leistungstransistor
240  kt 808 gm CCCP / Leistungstransistor 5 Mrz 83
241  kt 809 a CCCP / Leistungstransistor 1 Aug 82
242  kt 801 b CCCP/ TR / 8712 5 Jul 75
243  kt 812 b CCCP/ TR 5
244  kt 814 a CCCP/ TR 1 Okt 82
245  kt 816 a CCCP/ TR 1 Apr 82
246  kt 816 b CCCP/ TR 1 Jul 80
247  kt 816 g CCCP/ TR 2 Leistungstransistor 07/1982
248  kt 816 v CCCP/ TR 5 Okt 80
249  kt 817 b CCCP/ Transistor / 10/80 1
250  kt 817 g CCCP/ TR 5 Leistungstransistor 07/83
251  kt 818 a CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
252  kt 818 b CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
253  kt 818 bm CCCP / Leistungstransistor 2 Okt 86
254  kt 818 g CCCP / Leistungstransistor 5 Jan 83
255  kt 818 gm CCCP / Leistungstransistor 5 Jul 84
256  kt 818 v CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
257  kt 818 vm CCCP / Leistungstransistor 1 Jan 89
258  kt 819 a CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
259  kt 819 b CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
260  kt 819 g CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
261  kt 819 gm CCCP / Leistungstransistor 1 Dez 87
262  kt 819 gm CCCP/ TR 5 Leistungstransistor
263  kt 819 vm CCCP / Leistungstransistor 5 Okt 88
264  kt 825 d CCCP / Leistungstransistor 5 Jul 82
265  kt 825 e CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 83
266  kt 825 g CCCP / Leistungstransistor 5 Dez 84
267  kt 827 a CCCP / Leistungstransistor 5 Nov 83
268  kt 827 b CCCP / Leistungstransistor 5 Okt 84
269  kt 827 v CCCP / Leistungstransistor 5 Nov 82
270  kt 829 a CCCP / Leistungstransistor 5 Mrz 85
271  kt 829 b CCCP/ Leistungstransistor 5 Feb 84
272  kt 835 b CCCP/ TR 5 Jan 86
273  kt 853 a CCCP/ TR / 8707 5 Apr 83
274  kt 853 b CCCP / Leistungstransistor 5 Jan 86
275  kt 904 a CCCP/ TR 5
276  kt 907 a CCCP/ TR 5 350 MHz 01.10.1974
277  kt 908 a CCCP / Leistungstransistor 1 Feb 81
278  kt 909 b CCCP/ TR / HF =2N5178 1 Okt 71
279  kt 911 a CCCP/ TR 5 Nov 79
280  kt 911 b CCCP/ TR 3 Apr 79
281  kt 912 a CCCP/ TR 3 Leistugstransistor 40 MHz
282  kt 922 b CCCP/ TR 1 Feb 78
283  kt 927 a CCCP/ TR 1 Jul 79
284  kt3107 CCCP/ Transistor 5
285  ku 201 k CCCP/ Thyristor 4 Jul 83
286  ku 202 d CCCP/ Thyristor 1 Sep 72
287  ku 202 i CCCP/ Thyristor 4 Mrz 86
288  ku 202 n CCCP/ Thyristor 4 Mrz 86
289  kz 106 b CCCP/ Diode 2 8908
290  kz 402 a CCCP/ Brückengleichrichter 2 Dez 76
291  MCT 6 G 8040 CCCP/ Optokoppler 2
292  MCT 6 G 8050 CCCP/ Optokoppler 5
293  mgt 108 a CCCP/ TR 5 Aug 70
294  mgt 108 b CCCP/ TR 3
295  mgt 108 g CCCP/ TR 4 Jun 70
296  mp 11 a CCCP/ TR 5 Dez 74
297  mp 14 a CCCP/ TR 1 Mrz 68
298  mp 14 b CCCP/ TR 5 Mai 69
299  mp 15 CCCP/ TR 5 Mai 67
300  mp 15 a CCCP/ TR 5
301  mp 16 CCCP/ TR 5 Mai 68
302  mp 16 a CCCP/ TR 1 Feb 69
303  mp 20 a CCCP/ TR 5 Jan 77
304  mp 20 b CCCP/ TR 5 Mrz 69
305  mp 21 a CCCP/ TR 2 Jun 76
306  mp 21 d CCCP/ TR 3 Aug 76
307  mp 21 d CCCP/ TR 5 Apr 77
308  mp 21 e CCCP/ TR 5 Feb 75
309  mp 21 g CCCP/ TR 5 Jul 75
310  mp 21 v CCCP/ TR 5 Nov 69
311  mp 25 a CCCP/ TR 5 Sep 66
312  mp 25 b CCCP/ TR 5 Dez 81
313  mp 26 b CCCP/ TR 5 Jan 82
314  mp 35 CCCP/ TR 2 Apr 73
315  mp 36 a CCCP/ TR 1 Dez 74
316  mp 37 CCCP/ TR 1 Nov 71
317  mp 37 b CCCP/ TR 5 Jun 75
318  mp 38 CCCP/ TR 4 Jul 76
319  mp 38 a CCCP/ TR 3 Jan 79
320  mp 39 CCCP/ TR 3 Jul 67
321  mp 39 b CCCP/ TR 1 Jan 68
322  mp 40 CCCP/ TR 5 Jun 69
323  mp 41 CCCP/ TR 5 Feb 69
324  mp 41 a CCCP/ TR 5 Apr 66
325  mp 42 CCCP/ TR 4 Sep 74
326  mp 42 a CCCP/ TR 5 Feb 77
327  mp 42 b CCCP/ TR 5
328  mp 101 CCCP/ TR 5 Mai 73
329  mp 101 b CCCP/ TR 5 Dez 71
330  mp 102 CCCP/ TR 1 Mrz 63
331  mp 103 CCCP/ TR 5 Jun 69
332  mp 105 CCCP/ TR 4 Mrz 67
333  mp 106 CCCP/ TR 2 Jun 73
334  mp 111 b CCCP/ TR 4 Feb 71
335  mp 113 a CCCP/ TR 5 Sep 76
336  mp 114 CCCP/ TR 5 Sep 76
337  mp 115 CCCP/ TR 5 Jan 70
338  mp 116 CCCP/ TR 4 Mai 72
339  mp 395 CCCP/ TR 1 Apr 77
340  mp 403 a CCCP/ TR 1 Jul 62
341  p 4 ae CCCP/ Ge-npn-Leistungstransistor 0 Mai 66
342  p 4 be CCCP/ Ge-npn-Leistungstransistor 5 Mai 66
343  p 4 de CCCP/ Ge-npn-Leistungstransistor 5 Feb 66
344  p 4 ge CCCP/ Ge-npn-Leistungstransistor 2 Nov 67
345  p 4 ve CCCP/ Ge-npn-Leistungstransistor 2 Leistungstransistor 08/66
346  p 5 d 959 CCCP/ TR 3
347  p 13 a CCCP/ TR 2 Mai 63
348  p 15 CCCP/ TR 5 Apr 64
349  p 16 b CCCP/ TR 1 Jan 63
350  p 40 CCCP/ TR 5 Mai 64
351  p 147 a CCCP/ TR / 1 T 313 V 3 Mrz 72
352  p 201 a CCCP/ Leistungstransistor / Paar 1 Pärchen , 08.80
353  p 203 CCCP/ Leistungstransistor 2 Sep 63
354  p 210 a CCCP/ Leistungstransistor 5 Jan 80
355  p 210 av CCCP/ Leistungstransistor 1 Feb 69
356  p 210 b CCCP/ Leistungstransistor 3 Jun 70
357  p 210 b CCCP/ TR-Endstufe 45 Watt 1 Nov 71
358  p 210 v CCCP/ TR / 05/74 2 Leistungstransistor
359  p 210 v CCCP/ TR-Endstufe 45 Watt 2 Okt 71
360  p 213 a CCCP/ Leistungstransistor 2 Apr 70
361  p 213 b CCCP/ TR / Leistungstransistor 3 Jul 72
362  p 214 a CCCP/ Leistungstransistor 1 Dez 76
363  p 214 bv CCCP/ Leistungstransistor 3 Aug 67
364  p 214 g CCCP/ TR / Leistungstransistor 5 Mrz 69
365  p 214 v CCCP/ TR / Leistungstransistor 4 Aug 67
366  p 216 a CCCP/ TR / Germanium 5 Leistungstransistor 12/66
367  p 216 b CCCP/ TR / Germanium 1 Leistungstransistor 07/75
368  p 216 d CCCP/ TR / Germanium 2 Leistungstransistor 12/67
369  p 216 d vp CCCP/ TR / Leistungstransistor 4 Dez 67
370  p 217 a CCCP/ TR / Leistungstransistor 1 Dez 73
371  p 217 b CCCP/ TR / Leistungstransistor 1 Nov 72
372  p 217 g CCCP/ TR / Leistungstransistor 3 Jan 69
373  p 217 v CCCP/ TR / Leistungstransistor 2 Dez 67
374  p 309 CCCP/ TR 5 Jan 86
375  p 401 CCCP/ TR 5 Mai 64
376  p 402 CCCP/ TR 5 Dez 62
377  p 403 CCCP/ TR 5 Mrz 67
378  p 406 CCCP/ TR 1 Mai 63
379  p 407 CCCP/ TR 2 Jun 63
380  p 416 CCCP/ TR 5 Aug 70
381  p 416 a CCCP/ TR 5 Jun 70
382  p 416 b CCCP/ TR 1 Mrz 71
383  p 422 CCCP/ TR 5 Feb 62
384  p 423 CCCP/ TR 1 Okt 65
385  p 423 a CCCP/ TR 1 Mrz 63
386  p 428 CCCP/ TR 1 Okt 64
387  p 602 i CCCP/ Leistungstransistor 1 Dez 68
388  p 605 CCCP/ TR / 02/74 1 Leistungstransistor
389  p 605 a CCCP/ Leistungstransistor 2 Apr 74
390  p 701 a CCCP/ Leistungstransistor 4 Apr 68
391  p 701 aos CCCP/ Leistungstransistor 2 Mai 74
392  p2023 CCCP/ TR / Leistungstransistor 5 Dez 67
393  p2033 CCCP/ TR / Leistungstransistor 5 Dez 67
394  t - 7 - 1 CCCP/ Thyristor 1 Mrz 87
395  t - 7 - 2 CCCP/ Thyristor 1 Nov 79
396  t 10-10 u 2 CCCP/ Thyristor 5 Mai 74
397  t 10-16-u 2 CCCP/ Thyristor 5 Dez 78
398  t 10-25-u 2 CCCP/ Thyristor 2 Mrz 78
399  t 112 - 16 - 11 2 CCCP/ Thyristor 2 Feb 86
400  t 122-16-2-2 CCCP/ Thyristor 5 Mai 88
401  t 122-20-1-2 CCCP/ Thyristor 1 Dez 84
402  t 122-20-6-2 CCCP/ Thyristor 2 Nov 84
403  t 122-25-1-2 CCCP/ Thyristor 5 Jul 84
404  t 122-25-2-2 CCCP/ Thyristor 5 Jan 85
405  t 122-25-6 CCCP/ Thyristor 2 Feb 84
406  t 122-25-6-2 CCCP/ Thyristor 4 Feb 85
407  t 122-25-8-2 CCCP/ Thyristor 1 Feb 84
408  t 132-50-6-4 CCCP/ Thyristor 1
409  t 15-40-10-425/137 ul CCCP/ Thyristor / Leistungsthy. 1 Jun 84
410  t 15-40-11-434/1.46 ul CCCP/ Thyristor / Leistungsthy. 1 Jun 84
411  t 16 - 200 CCCP/ Thyristor 1 Feb 80
412  t 2-10-6-652 CCCP/ Thyristor 1 Nov 73
413  t 2-10-6-g-1 CCCP/ Thyristor 3 Jan 70
414  t 25 - 100 CCCP/ Thyristor 1 Feb 80
415  ts 2 - 10 - u 2 CCCP/ Thyristor 1 Mrz 80
416  ts 2 - 25 - 11 - 222 CCCP/ Thyristor 1 Okt 86
417  ts 2 - 25 - u 2 CCCP/ Thyristor 4 Jan 84
418  ts 2 - 80 - u 2 CCCP/ Thyristor 3 Dez 83
419  ts 106-10 - 6 - 4 CCCP/ Thyristor 5 Jul 80
420  ts 112-10 - 4 - 4 CCCP/ Thyristor 1 Apr 88
421  ts 112-10 - 8 CCCP/ Thyristor 1 Mrz 87
422  ts 122-25 - 6 - 2 CCCP/ Thyristor 1 Sep 89
423  ts 122-25 - 6 - 4 CCCP/ Thyristor 5
424  ts 122-25 -10 - 2 CCCP/ Thyristor 1 Nov 89
425  ts 122-25 -10 - 3 CCCP/ Thyristor 5 Mrz 89
426  va - 20 CCCP/ Diode 2
427  vku-10 6-b CCCP/ Thyristor 1 Dez 69
428  vl 10 - / 0 CCCP/ Leistungsdiode 5 Mai 75
429  z 7 b CCCP/ Diode 1

Icons Startseite Kontakt Sitemap
Lötkolben

© 2005, KHB-Radio