Über uns·Galerie·Gästebuch·Links·Impressum
   

Transistoren, Dioden, Thyristoren produziert in der Sowjetunion

Nr. Bezeichnung Hersteller/Land Anzahl Bemerkung
1 t 308 v CCCP/ TR 5
121 d CCCP/ TR 5 Apr 74
121 s CCCP/ TR 1 Apr 74
2 s 133 a CCCP/ Zener-Diode 5 Apr 80
2 s 139 a CCCP/ Zener-Diode 4 Glasausführung 3,9V / 0,3W
2 t 301 d CCCP/ TR 1 Sep 72
2 t 602 b CCCP/ TR 5 Jun 73
2 t 610 a CCCP/ HF-Leistungstransistor 3 Nov 84
2 t 803 a CCCP/ Leistungstransistor 1 Jun 75
10  2 t 825 a CCCP/ Leistungstransistor 160W 5 Mai 83
11  2 t 825 v CCCP / Leistungstransistor 3 Sep 83
12  2 t 921 a CCCP/ TR 3
13  2 t 3512 g CCCP/ TR 5 Bulgarien?
14  2 t 6551 CCCP/ TR 5 NPN, 75V/500mA
15  2 t 6651 CCCP/ Transistor 2
16  2 t 6821 CCCP/ TR 5
17  2 u 202 i CCCP/ Thyristor 2 Dez 73
18  3 a 2 CCCP / Fotodiode 1 Nov 73
19  3 dh 2 CCCP/ TR 5
20  3 ew 1 CCCP/ TR 2
21  3 gh 1 CCCP/ TR 5
22  3 gh 5 CCCP/ Leistungsdiode 5
23  3 i 201 b CCCP/ Diode 3
24  30 u103 a CCCP/ TR 5 Jan 83
25  35 d CCCP/ TR 4
26  35 d-1 CCCP/ TR 2
27  35 d-2 CCCP/ TR 2
28  35 e CCCP/ TR 2 Mrz 72
29  35 s CCCP/ TR 5
30  35 s 1-2 CCCP/ TR 1
31  70 d 1 CCCP/ TR 3 Mrz 75
32  70 s 1 CCCP/ TR 1
33  83 i CCCP/ TR 15
34  aot 110 b CCCP/ 5 Jul 82
35  aou 103 a CCCP / Optokoppler 2 Apr 86
36  d 2 e CCCP/ Diode 5 Aug 64
37  d 3 CCCP/ Diode 5 Nov 74
38  d 7 b CCCP/ Diode 1 Jul 63
39  d 7 d CCCP/ Diode 4 Okt 83
40  d 7 g CCCP/ Diode 3 Okt 61
41  d 7 j CCCP/ Diode 5 Aug 69
42  d 9 e CCCP/ Diode 1 Jul 71
43  d 18 vp / GA 100 CCCP/ Diode 5 Nov 68
44  d 20 CCCP/ Diode 2 Nov 71
45  d 101 CCCP/ Diode 1 Sep 69
46  d 103 CCCP/ Diode 1 Nov 71
47  d 106 a CCCP/ Diode 1 Jan 74
48  d 108 CCCP/ Diode 2
49  d 183 CCCP/ Diode 1 Jan 69
50  d 205 CCCP/ Diode 5 Jun 65
51  d 205 vp CCCP/ Diode 2 Okt 64
52  d 208 hvp CCCP/ Diode 1 Sep 70
53  d 214 b CCCP/ Diode 2 Feb 73
54  d 214 vp CCCP/ Diode 4 100V / 5 A 05/66
55  d 215 vp CCCP/ Diode 5 Apr 70
56  d 220 CCCP/ Diode 3 Okt 73
57  d 220 a CCCP/ Diode 1 Sep 78
58  d 223 CCCP/ Diode 2 Apr 74
59  d 223 b CCCP/ Diode 5 Aug 79
60  d 226 CCCP/ Diode 5 Apr 71
61  d 226 a CCCP/ Diode 2 Jan 67
62  d 226 b CCCP/ Diode 5 Jan 71
63  d 226 e CCCP/ Diode 5 Dez 72
64  d 226 v CCCP/ Diode 5 Okt 72
65  d 226 vp CCCP/ Diode 5 Apr 70
66  d 231 CCCP/ Gleichrichterdiode 1 Sep 71
67  d 237 a-vp CCCP/ Diode 1 Nov 73
68  d 242 CCCP/ Diode 1 Nov 72
69  d 242 a CCCP/ Diode 3 Nov 69
70  d 242 b CCCP/ Diode 5 Jan 71
71  d 243 CCCP/ Diode 5 Nov 67
72  d 243 a CCCP/ Diode 3
73  d 243 b CCCP/ Diode 1 Jul 77
74  d 302 CCCP/ Diode 2 Apr 74
75  d 304 vp CCCP/ Diode 2 Mai 69
76  d 310 CCCP/ Diode 4 Jun 77
77  d 311 a CCCP/ Diode 1 Jan 78
78  d 403 b CCCP/ Diode 5 Dez 65
79  d 405 b CCCP/ Diode 2 Nov 84
80  d 808 CCCP/ Diode 5 Mrz 71
81  d 809 CCCP/ Diode 5 Mrz 71
82  d 813 CCCP/ Diode 2 Feb 71
83  d 813 CCCP/ Diode 1 Mrz 66
84  d 814 a CCCP/ Diode 5 Jul 72
85  d 814 b CCCP/ Diode 5 Feb 77
86  d 814 b vp CCCP/ Diode 1 Dez 66
87  d 814 d CCCP/ Diode 5 Jan 73
88  d 814 g CCCP/ Diode 2 Jul 72
89  d 814 v CCCP/ Diode 5 Jan 73
90  d 815 a CCCP/ Diode 2 Nov 66
91  d 815 b CCCP/ Diode 5 Okt 66
92  d 815 d CCCP/ Diode 2 Nov 66
93  d 815 g CCCP/ Diode 1 Jan 74
94  d 816 a CCCP/ Si - Zener-Diode 1 Okt 66
95  d 816 b CCCP/ Si - Zener-Diode 5 Jun 87
96  d 816 b - vp CCCP/ Si - Zener-Diode 1 Mrz 71
97  d 816 d CCCP/ Si - Zener-Diode 2 Mrz 85
98  d 816 v CCCP/ Si - Zener-Diode 1
99  d 817 a CCCP/ Si - Zener-Diode 5 Dez 87
100  d 817 b CCCP/ Zener-Diode 5
101  d 817 g CCCP /Leistungszehnerdiode 5 100V / 5 Watt 01.10.1982
102  d 817 v CCCP/ Zener-Diode / 04-82 5
103  d 818 b CCCP/ Diode 1 Mai 76
104  d 901 a CCCP/ Diode 1 Okt 72
105  d 901 v CCCP/ Diode 1 Jan 73
106  d 902 CCCP/ Diode 1 Aug 78
107  dg - z 27 CCCP/ Diode 1
108  dg-z 24 CCCP/ Diode 3 Aug 59
109  gt 108 b CCCP/ TR 1 Apr 68
110  gt 108 v CCCP/ TR 1 Okt 67
111  gt 109 e CCCP/ TR 5
112  gt 115 s CCCP/ TR 1 Apr 73
113  gt 115 v CCCP/ TR 4 Feb 70
114  gt 121 d CCCP/ TR 5
115  gt 308 b CCCP/ TR 5 Mrz 74
116  gt 309 a CCCP/ TR 5 Okt 68
117  gt 309 b CCCP/ TR 1 Dez 70
118  gt 309 d CCCP/ TR 1 Mrz 68
119  gt 309 g CCCP/ TR 4 Jun 68
120  gt 309 v CCCP/ TR 5
121  gt 313 a CCCP/ TR 5 Aug 69
122  gt 313 a 2 CCCP/ TR 5 Mai 71
123  gt 313 a 3 CCCP/ TR 4 Feb 71
124  gt 313 a1 CCCP/ TR 4 Mrz 71
125  gt 313 b CCCP/ TR 5 Feb 85
126  gt 322 CCCP/ TR 1 Aug 74
127  gt 322 a CCCP/ TR 5 Dez 69
128  gt 322 a 3 CCCP/ TR 1 Aug 74
129  gt 322 b CCCP/ TR 5 Nov 70
130  gt 322 b 1 CCCP/ TR 5 Sep 82
131  gt 322 b 2 CCCP/ TR 5 Jan 73
132  gt 322 b 3 CCCP/ TR = GF 132 5 Nov 74
133  gt 322 b 4 CCCP/ TR = GF 131 5 Jan 71
134  gt 322 e CCCP/ TR 1 Dez 68
135  gt 328 a 1 CCCP/ TR 1 Mrz 76
136  gt 328 b CCCP/ TR 4 Dez 78
137  gt 402 a CCCP/ Transistor 1 Mrz 70
138  gt 402 b CCCP/ TR 5 Jul 71
139  gt 402 d CCCP/ TR 1 Jan 79
140  gt 404 a CCCP/ TR 1 Jan 73
141  gt 404 b CCCP/ TR 3 Jun 73
142  gt 404 d CCCP/ TR 1 Jan 79
143  gt 613 v CCCP/ TR 1 Nov 65
144  gt 701 a CCCP/ Leistungstransistor 2 Jun 75
145  kbc 111 a CCCP/ TR 5
146  kd 202 a CCCP/ Diode 5 Mai 81
147  kd 202 d CCCP/ Diode 5 Aug 78
148  kd 202 j CCCP/ Diode 1
149  kd 202 k CCCP/ Diode 1 Dez 81
150  kd 202 v CCCP/ Diode 5 Jan 81
151  kd 204 b CCCP/ Diode 1 Mrz 79
152  kd 213 a CCCP/ Diode 5 Okt 82
153  kd 213 b CCCP/ Diode / 200 V / 10 A 5 Nov 82
154  kd 514 a CCCP/ Diode 5
155  kd 906 a CCCP/ Gleichrichter 2 Sep 85
156  kd 908 a CCCP/ Diode 5 Apr 80
157  kd 2001 CCCP / Leistungsdiode 3 Mai 86
158  kd 2003 CCCP / Leistungsdiode 1 Apr 86
159  kn 102 a CCCP/ Thyristor 3 Okt 87
160  kn 102 b CCCP/ Thyristor 5 Apr 71
161  kn 102 g CCCP/ Thyristor 3 Mrz 71
162  kp 103 e CCCP/ TR 4
163  kp 103 i CCCP/ TR 5 Nov 78
164  kp 103 j CCCP/ Transistor 5 Nov 82
165  kp 103 l CCCP/ Transistor 2 Jan 85
166  kp 103 m CCCP/ Transistor 5 Dez 81
167  kp 103 p CCCP/ TR 3 Okt 80
168  kp 302 bm CCCP/ TR 5
169  kp 303 a CCCP/ TR 5 Okt 84
170  kp 303 b CCCP/ TR 5 Feb 80
171  kp 303 d CCCP/ TR 5 Jun 84
172  kp 303 e CCCP/ TR 5 Jul 76
173  kp 303 g CCCP/ TR 5 Mai 83
174  kp 303 g CCCP/ TR 5 Jun 75
175  kp 304 a CCCP/ TR 5 Jan 85
176  kp 305 e CCCP/ TR 5 Feb 89
177  kp 306 a CCCP/ TR 5 Jul 79
178  kp 306 b CCCP/ TR 1 Dez 85
179  kp 307 a CCCP/ TR / HF 5 Jan 83
180  kp 350 a CCCP/ TR 5 Sep 77
181  kp 350 b CCCP/ Transistor / 07-81 1
182  kp 350 v CCCP/ Transistor 5 Jul 81
183  kp 901 a CCCP/ TR 3
184  kp 902 a CCCP/ TR 5 Jul 89
185  kp 903 v CCCP/ TR 1
186  ks 133 a CCCP/ Zener-Diode / Glas 5 2,97 - 3,43 V 01.01.1981
187  ks 139 a CCCP/ Zener-Diode 5 Apr 81
188  ks 147 a CCCP/ Zener-Diode / Glas 5 4,23-5,17V / 0,3 W / 58mA
189  ks 174 a CCCP/ Zener-Diode 1 Jun 77
190  ks 439 a CCCP/ Zener-Diode / 12-87 5 3,3 V
191  ks 620 a CCCP/ Zener-Diode / 09-82 5
192  ks 680 a CCCP/ Zener-Diode 5 Aug 84
193  kt 117 a CCCP/ TR 5 Nov 77
194  kt 117 v CCCP/ TR 5 Nov 78
195  kt 203 b CCCP/ TR 3 Jan 78
196  kt 208 a CCCP/ TR 1 Jul 75
197  kt 208 d CCCP/ TR 3 Apr 72
198  kt 208 g CCCP/ TR 3 Jan 77
199  kt 208 l CCCP/ TR 1 Jan 77
200  kt 208 m CCCP/ TR 5 Okt 75
201  kt 209 a CCCP/ TR 5
202  kt 209 b CCCP/ TR 5
203  kt 209 k CCCP/ TR 5
204  kt 209 v CCCP/ TR 5
205  kt 303 g CCCP/ TR 5 Apr 79
206  kt 306 a CCCP/ TR 1 Apr 78
207  kt 3101 a-2 CCCP/ TR 2 Minitransistor
208  kt 3101 a-2 CCCP/ TR 5 4,0 GHz
209  kt 3107 CCCP/ TR 5 KT3107 = BC 560 B
210  kt 3107 CCCP/ TR 5 200 MHz
211  kt 312 b CCCP/ TR 2 Okt 69
212  kt 3126 a CCCP/ TR 5
213  kt 3127 a CCCP/ TR 1 Jan 84
214  kt 313 a CCCP/ TR 1 Nov 78
215  kt 326 CCCP/ TR / Plastgehäuse 5
216  kt 326 a CCCP/ TR 5 Dez 76
217  kt 326 am CCCP/ TR / Plastgehäuse 5
218  kt 326 b CCCP/ TR / 8601 4 Okt 76
219  kt 326 b CCCP/ TR / Plastgehäuse 5
220  kt 326 bm CCCP/ TR / Plastgehäuse 5
221  kt 339 a CCCP/ TR 1 Jan 79
222  kt 342 a CCCP/ TR 1 Jan 78
223  kt 345 b CCCP/ TR 5 Plastegehäuse
224  kt 347 a CCCP/ TR 5 Apr 88
225  kt 349 a CCCP/ TR 2
226  kt 363 a CCCP/ TR 5 1,0 GHz
227  kt 368 a CCCP/ TR 2 Okt 78
228  kt 368 b CCCP/ TR 5 1,5 GHz
229  kt 371 a CCCP/ TR 5 3,0 GHz
230  kt 372 CCCP/ TR 5 2,4 GHz
231  kt 372 a CCCP/ TR 2 Nov 81
232  kt 382 am CCCP/ TR 5 Plaste-rund-mini
233  kt 501 j CCCP/ TR / 5 MHz 5 Okt 79
234  kt 501 k CCCP/ TR 2 Jul 82
235  kt 506 CCCP/ TR 1 Feb 74
236  kt 601 a CCCP/ TR 5 Jul 77
237  kt 603 b CCCP/ TR 1 Aug 77
238  kt 604 b CCCP/ TR 1 Okt 77
239  kt 605 b CCCP/ TR 5 Jan 86
240  kt 606 a CCCP/ TR / Hochfrequenz 5 350 Mhz / 2,5 W
241  kt 606 b CCCP/ TR / Hochfrequenz 2 Mrz 75
242  kt 391 a - 2 CCCP/ TR 2 Nov 80
243  kt 610 a CCCP/ TR / Hochfrequenz 5 1,0 GHz / 01/81
244  kt 610 b CCCP/ TR / Hochfrequenz 3 1 GHz 05.74
245  kt 611 g CCCP/ TR 1 Sep 74
246  kt 630 e CCCP/ TR 5 Jul 79
247  kt 728 / 600 CCCP/ Thyristor 3
248  kt 728 / 800 CCCP/ Thyristor 5
249  kt 774 CCCP/ Thyristor 1
250  kt 784 CCCP/ Thyristor 5
251  kt 801 a CCCP/ TR 5 Nov 83
252  kt 801 b CCCP/ TR / 8712 5 Jul 75
253  kt 802 a CCCP/ Leistungstransistor 50 W 5 Nov 76
254  kt 803 a CCCP / Leistungstransistor 2 Nov 74
255  kt 805 a CCCP/ Leistungstransistor 5 Nov 71
256  kt 805 am CCCP/ Leistungstransistor 2 Feb 86
257  kt 805 b CCCP/ Leistungstransistor 5 Mrz 79
258  kt 807 b CCCP/ TR 1 Mai 77
259  kt 808 a CCCP/ TR / 2 Pärchen 0 Jul 74
260  kt 808 am CCCP/ TR / 120V-10A-60W 5 Leistungstransistor 12.89
261  kt 808 at CCCP / Leistungstransistor 1 Leistungstransistor
262  kt 808 gm CCCP / Leistungstransistor 5 Mrz 83
263  kt 809 a CCCP / Leistungstransistor 1 Aug 82
264  kt 812 b CCCP/ TR 5
265  kt 814 a CCCP/ TR 1 Okt 82
266  kt 816 a CCCP/ TR 1 Apr 82
267  kt 816 b CCCP/ TR 1 Jul 80
268  kt 816 g CCCP/ TR 2 Leistungstransistor 07/1982
269  kt 816 v CCCP/ TR 5 Okt 80
270  kt 817 b CCCP/ Transistor / 10/80 1
271  kt 817 g CCCP/ TR 5 Leistungstransistor 07/83
272  kt 818 a CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
273  kt 818 b CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
274  kt 818 bm CCCP / Leistungstransistor 2 Okt 86
275  kt 818 g CCCP / Leistungstransistor 5 Jan 83
276  kt 818 gm CCCP / Leistungstransistor 5 Jul 84
277  kt 818 v CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
278  kt 818 vm CCCP / Leistungstransistor 1 Jan 89
279  kt 819 a CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
280  kt 819 b CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
281  kt 819 g CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
282  kt 819 gm CCCP / Leistungstransistor 1 Dez 87
283  kt 819 gm CCCP / Leistungstransistor 5 Leistungstransistor
284  kt 819 v CCCP / Leistungstransistor 5 Okt 88
285  kt 825 d CCCP / Leistungstransistor 5 Jul 82
286  kt 825 e CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 83
287  kt 825 g CCCP / Leistungstransistor 5 Dez 84
288  kt 827 a CCCP / Leistungstransistor 5 Nov 83
289  kt 827 b CCCP / Leistungstransistor 5 Okt 84
290  kt 827 v CCCP / Leistungstransistor 5 Nov 82
291  kt 829 a CCCP / Leistungstransistor 5 Mrz 85
292  kt 829 b CCCP/ Leistungstransistor 5 Feb 84
293  kt 835 b CCCP / Leistungstransistor 5 Jan 86
294  kt 853 a CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 83
295  kt 853 b CCCP / Leistungstransistor 5 Jan 86
296  kt 904 a CCCP / Leistungstransistor 5
297  kt 907 a CCCP / Leistungstransistor 5 350 MHz 01.10.1974
298  kt 908 a CCCP / Leistungstransistor 1 Feb 81
299  kt 909 b CCCP/ TR / HF =2N5178 1 Okt 71
300  kt 911 a CCCP/ TR 5 Nov 79
301  kt 911 b CCCP/ TR 3 Apr 79
302  kt 912 a CCCP/ TR 3 Leistugstransistor 40 MHz
303  kt 922 b CCCP/ TR 1 Feb 78
304  kt 927 a CCCP/ TR 1 Jul 79
305  kt 930 b CCCP/ HF Transistor 1 Mai 85
306  kt3101 a 2 CCCP/ Transistor / Mini 3
307  kt3107 CCCP/ Transistor 5
308  kt3120 a 2 CCCP/ Transistor / Mini 4
309  ku 201 k CCCP/ Thyristor 4 Jul 83
310  ku 202 d CCCP/ Thyristor 1 Sep 72
311  ku 202 i CCCP/ Thyristor 4 Mrz 86
312  ku 202 n CCCP/ Thyristor 4 Mrz 86
313  kz 106 b CCCP/ Diode 2 8908
314  kz 402 a CCCP/ Brückengleichrichter 2 Dez 76
315  MCT 6 G 8040 CCCP/ Optokoppler 2
316  MCT 6 G 8050 CCCP/ Optokoppler 5
317  mgt 108 a CCCP/ TR 5 Aug 70
318  mgt 108 b CCCP/ TR 3
319  mgt 108 g CCCP/ TR 4 Jun 70
320  mp 11 a CCCP/ TR 5 Dez 74
321  mp 14 a CCCP/ TR 1 Mrz 68
322  mp 14 b CCCP/ TR 5 Mai 69
323  mp 15 CCCP/ TR 5 Mai 67
324  mp 15 a CCCP/ TR 5
325  mp 16 CCCP/ TR 5 Mai 68
326  mp 16 a CCCP/ TR 1 Feb 69
327  mp 20 a CCCP/ TR 5 Jan 77
328  mp 20 b CCCP/ TR 5 Mrz 69
329  mp 21 a CCCP/ TR 2 Jun 76
330  mp 21 d CCCP/ TR 5 Apr 77
331  mp 21 e CCCP/ TR 5 Feb 75
332  mp 21 g CCCP/ TR 5 Jul 75
333  mp 21 v CCCP/ TR 5 Nov 69
334  mp 25 a CCCP/ TR 5 Sep 66
335  mp 25 b CCCP/ TR 5 Dez 81
336  mp 26 b CCCP/ TR 5 Jan 82
337  mp 35 CCCP/ TR 2 Apr 73
338  mp 36 a CCCP/ TR 1 Dez 74
339  mp 37 CCCP/ TR 1 Nov 71
340  mp 37 b CCCP/ TR 5 Jun 75
341  mp 38 CCCP/ TR 4 Jul 76
342  mp 38 a CCCP/ TR 3 Jan 79
343  mp 39 CCCP/ TR 3 Jul 67
344  mp 39 b CCCP/ TR 1 Jan 68
345  mp 40 CCCP/ TR 5 Jun 69
346  mp 41 CCCP/ TR 5 Feb 69
347  mp 41 a CCCP/ TR 5 Apr 66
348  mp 42 CCCP/ TR 4 Sep 74
349  mp 42 a CCCP/ TR 5 Feb 77
350  mp 42 b CCCP/ TR 5
351  mp 101 CCCP/ TR 5 Mai 73
352  mp 101 b CCCP/ TR 5 Dez 71
353  mp 102 CCCP/ TR 1 Mrz 63
354  mp 103 CCCP/ TR 5 Jun 69
355  mp 105 CCCP/ TR 4 Mrz 67
356  mp 106 CCCP/ TR 2 Jun 73
357  mp 111 b CCCP/ TR 4 Feb 71
358  mp 113 a CCCP/ TR 5 Sep 76
359  mp 114 CCCP/ TR 5 Sep 76
360  mp 115 CCCP/ TR 5 Jan 70
361  mp 116 CCCP/ TR 4 Mai 72
362  mp 395 CCCP/ TR 1 Apr 77
363  mp 403 a CCCP/ TR 1 Jul 62
364  p 4 ae CCCP/ Ge-npn-Leistungstransistor 0 Mai 66
365  p 4 be CCCP/ Ge-npn-Leistungstransistor 5 Mai 66
366  p 4 de CCCP/ Ge-npn-Leistungstransistor 5 Feb 66
367  p 4 ge CCCP/ Ge-npn-Leistungstransistor 2 Nov 67
368  p 4 ve CCCP/ Ge-npn-Leistungstransistor 2 Leistungstransistor 08/66
369  p 5 d 959 CCCP/ TR 3
370  p 13 a CCCP/ TR 2 Mai 63
371  p 15 CCCP/ TR 5 Apr 64
372  p 16 b CCCP/ TR 1 Jan 63
373  p 40 CCCP/ TR 5 Mai 64
374  p 147 a CCCP/ TR / 1 T 313 V 3 Mrz 72
375  p 201 a CCCP/ Leistungstransistor / Paar 1 Pärchen , 08.80
376  p 203 CCCP/ Leistungstransistor 2 Sep 63
377  p 210 a CCCP/ Leistungstransistor 5 Jan 80
378  p 210 av CCCP/ Leistungstransistor 1 Feb 69
379  p 210 b CCCP/ Leistungstransistor 3 Jun 70
380  p 210 b CCCP/ TR-Endstufe 45 Watt 1 Nov 71
381  p 210 v CCCP/ TR / 05/74 2 Leistungstransistor
382  p 210 v CCCP/ TR-Endstufe 45 Watt 2 Okt 71
383  p 213 a CCCP/ Leistungstransistor 2 Apr 70
384  p 213 b CCCP/ TR / Leistungstransistor 3 Jul 72
385  p 214 a CCCP/ Leistungstransistor 1 Dez 76
386  p 214 bv CCCP/ Leistungstransistor 3 Aug 67
387  p 214 g CCCP/ TR / Leistungstransistor 5 Mrz 69
388  p 214 v CCCP/ TR / Leistungstransistor 4 Aug 67
389  p 216 a CCCP/ TR / Germanium 5 Leistungstransistor 12/66
390  p 216 b CCCP/ TR / Germanium 1 Leistungstransistor 07/75
391  p 216 d CCCP/ TR / Germanium 2 Leistungstransistor 12/67
392  p 216 d vp CCCP/ TR / Leistungstransistor 4 Dez 67
393  p 217 a CCCP/ TR / Leistungstransistor 1 Dez 73
394  p 217 b CCCP/ TR / Leistungstransistor 1 Nov 72
395  p 217 g CCCP/ TR / Leistungstransistor 3 Jan 69
396  p 217 v CCCP/ TR / Leistungstransistor 2 Dez 67
397  p 309 CCCP/ TR 5 Jan 86
398  p 401 CCCP/ TR 5 Mai 64
399  p 402 CCCP/ TR 5 Dez 62
400  p 403 CCCP/ TR 5 Mrz 67
401  p 406 CCCP/ TR 1 Mai 63
402  p 407 CCCP/ TR 2 Jun 63
403  p 416 CCCP/ TR 5 Aug 70
404  p 416 a CCCP/ TR 5 Jun 70
405  p 416 b CCCP/ TR 1 Mrz 71
406  p 422 CCCP/ TR 5 Feb 62
407  p 423 CCCP/ TR 1 Okt 65
408  p 423 a CCCP/ TR 1 Mrz 63
409  p 428 CCCP/ TR 1 Okt 64
410  p 602 i CCCP/ Leistungstransistor 1 Dez 68
411  p 605 CCCP/ TR / 02/74 1 Leistungstransistor
412  p 605 a CCCP/ Leistungstransistor 2 Apr 74
413  p 701 a CCCP/ Leistungstransistor 4 Apr 68
414  p 701 aos CCCP/ Leistungstransistor 2 Mai 74
415  p2023 CCCP/ TR / Leistungstransistor 5 Dez 67
416  p2033 CCCP/ TR / Leistungstransistor 5 Dez 67
417  t 2-10-6-652 CCCP/ Thyristor 1 Nov 73
418  t 2-10-6-g-1 CCCP/ Thyristor 3 Jan 70
419  t 10-10 u 2 CCCP/ Thyristor 5 Mai 74
420  t 10-16-u 2 CCCP/ Thyristor 5 Dez 78
421  t 10-25-u 2 CCCP/ Thyristor 2 Mrz 78
422  t 15-40-10-425/137 ul CCCP/ Thyristor / Leistungsthy. 1 Jun 84
423  t 15-40-11-434/1.46 ul CCCP/ Thyristor / Leistungsthy. 1 Jun 84
424  t 16 - 200 CCCP/ Thyristor 1 Feb 80
425  t 25 - 100 CCCP/ Thyristor 1 Feb 80
426  t - 7 - 1 CCCP/ Thyristor 1 Mrz 87
427  t - 7 - 2 CCCP/ Thyristor 1 Nov 79
428  t 112 - 16 - 11 2 CCCP/ Thyristor 2 Feb 86
429  t 122-16-2-2 CCCP/ Thyristor 5 Mai 88
430  t 122-20-1-2 CCCP/ Thyristor 1 Dez 84
431  t 122-20-6-2 CCCP/ Thyristor 2 Nov 84
432  t 122-25-1-2 CCCP/ Thyristor 5 Jul 84
433  t 122-25-2-2 CCCP/ Thyristor 5 Jan 85
434  t 122-25-6 CCCP/ Thyristor 2 Feb 84
435  t 122-25-6-2 CCCP/ Thyristor 4 Feb 85
436  t 122-25-8-2 CCCP/ Thyristor 1 Feb 84
437  t 132-50-6-4 CCCP/ Thyristor 1
438  ts 2 - 10 - u 2 CCCP/ Thyristor 1 Mrz 80
439  ts 2 - 25 - 11 - 222 CCCP/ Thyristor 1 Okt 86
440  ts 2 - 25 - 8 - 222 CCCP/ Thyristor 1
441  ts 2 - 25 - u 2 CCCP/ Thyristor 4 Jan 84
442  ts 2 - 80 - u 2 CCCP/ Thyristor 3 Dez 83
443  ts 106-10 - 6 - 4 CCCP/ Thyristor 5 Jul 80
444  ts 112-10 - 4 - 4 CCCP/ Thyristor 1 Apr 88
445  ts 112-10 - 8 CCCP/ Thyristor 1 Mrz 87
446  ts 122-25 - 6 - 2 CCCP/ Thyristor 1 Sep 89
447  ts 122-25 - 6 - 4 CCCP/ Thyristor 5
448  ts 122-25 -10 - 2 CCCP/ Thyristor 1 Nov 89
449  ts 122-25 -10 - 3 CCCP/ Thyristor 5 Mrz 89
450  va - 20 CCCP/ Diode 2
451  vku-10 6-b CCCP/ Thyristor 1 Dez 69
452  vl 10 - / 0 CCCP/ Leistungsdiode 5 Mai 75
453  z 7 b CCCP/ Diode 1

Icons Startseite Kontakt Sitemap
Lötkolben

© 2005, KHB-Radio