Über uns·Galerie·Gästebuch·Links·Impressum
   

Transistoren, Dioden, Thyristoren produziert in der Sowjetunion

Nr. Bezeichnung Hersteller/Land Anzahl Bemerkung
1 t 308 v CCCP/ TR 5
121 d CCCP/ TR 5 Apr 74
121 s CCCP/ TR 1 Apr 74
2 s 133 a CCCP/ Zener-Diode 5 Apr 80
2 s 139 a CCCP/ Zener-Diode 4 Glasausführung 3,9V / 0,3W
2 t 301 d CCCP/ TR 1 Sep 72
2 t 602 b CCCP/ TR 5 Jun 73
2 t 610 a CCCP/ HF-Leistungstransistor 3 Nov 84
2 t 803 a CCCP/ Leistungstransistor 1 Jun 75
10  2 t 825 a CCCP/ Leistungstransistor 160W 5 Mai 83
11  2 t 825 v CCCP / Leistungstransistor 3 Sep 83
12  2 t 921 a CCCP/ TR 3
13  2 t 3512 g CCCP/ TR 5 Bulgarien?
14  2 t 6551 CCCP/ TR 5 NPN, 75V/500mA
15  2 t 6651 CCCP/ Transistor 2
16  2 t 6821 CCCP/ TR 5
17  2 u 202 i CCCP/ Thyristor 2 Dez 73
18  3 a 2 CCCP / Fotodiode 1 Nov 73
19  3 dh 2 CCCP/ TR 5
20  3 eh 7 CCCP/ Transistor 5
21  3 ew 1 CCCP/ TR 2
22  3 gh 1 CCCP/ TR 5
23  3 gh 5 CCCP/ Leistungsdiode 5
24  3 i 201 b CCCP/ Diode 3
25  30 u103 a CCCP/ TR 5 Jan 83
26  35 d CCCP/ TR 4
27  35 d-1 CCCP/ TR 2
28  35 d-2 CCCP/ TR 2
29  35 e CCCP/ TR 2 Mrz 72
30  35 s CCCP/ TR 5
31  35 s 1-2 CCCP/ TR 1
32  70 d 1 CCCP/ TR 3 Mrz 75
33  70 s 1 CCCP/ TR 1
34  83 i CCCP/ TR 15
35  aot 110 b CCCP/ 5 Jul 82
36  aou 103 a CCCP / Optokoppler 2 Apr 86
37  d 2 e CCCP/ Diode 5 Aug 64
38  d 3 CCCP/ Diode 5 Nov 74
39  d 7 b CCCP/ Diode 1 Jul 63
40  d 7 d CCCP/ Diode 4 Okt 83
41  d 7 g CCCP/ Diode 3 Okt 61
42  d 7 j CCCP/ Diode 5 Aug 69
43  d 9 e CCCP/ Diode 1 Jul 71
44  d 18 vp / GA 100 CCCP/ Diode 5 Nov 68
45  d 20 CCCP/ Diode 2 Nov 71
46  d 101 CCCP/ Diode 1 Sep 69
47  d 103 CCCP/ Diode 1 Nov 71
48  d 106 a CCCP/ Diode 1 Jan 74
49  d 108 CCCP/ Diode 2
50  d 183 CCCP/ Diode 1 Jan 69
51  d 205 CCCP/ Diode 5 Jun 65
52  d 205 vp CCCP/ Diode 2 Okt 64
53  d 208 hvp CCCP/ Diode 1 Sep 70
54  d 214 b CCCP/ Diode 2 Feb 73
55  d 214 vp CCCP/ Diode 4 100V / 5 A 05/66
56  d 215 vp CCCP/ Diode 5 Apr 70
57  d 220 CCCP/ Diode 3 Okt 73
58  d 220 a CCCP/ Diode 1 Sep 78
59  d 223 CCCP/ Diode 2 Apr 74
60  d 223 b CCCP/ Diode 5 Aug 79
61  d 226 CCCP/ Diode 5 Apr 71
62  d 226 a CCCP/ Diode 2 Jan 67
63  d 226 b CCCP/ Diode 5 Jan 71
64  d 226 e CCCP/ Diode 5 Dez 72
65  d 226 v CCCP/ Diode 5 Okt 72
66  d 226 vp CCCP/ Diode 5 Apr 70
67  d 231 CCCP/ Gleichrichterdiode 1 Sep 71
68  d 237 a-vp CCCP/ Diode 1 Nov 73
69  d 242 CCCP/ Diode 1 Nov 72
70  d 242 a CCCP/ Diode 3 Nov 69
71  d 242 b CCCP/ Diode 5 Jan 71
72  d 243 CCCP/ Diode 5 Nov 67
73  d 243 a CCCP/ Diode 3
74  d 243 b CCCP/ Diode 1 Jul 77
75  d 302 CCCP/ Diode 2 Apr 74
76  d 304 vp CCCP/ Diode 2 Mai 69
77  d 310 CCCP/ Diode 4 Jun 77
78  d 311 a CCCP/ Diode 1 Jan 78
79  d 403 b CCCP/ Diode 5 Dez 65
80  d 405 b CCCP/ Diode 2 Nov 84
81  d 808 CCCP/ Diode 5 Mrz 71
82  d 809 CCCP/ Diode 5 Mrz 71
83  d 813 CCCP/ Diode 2 Feb 71
84  d 813 CCCP/ Diode 1 Mrz 66
85  d 814 a CCCP/ Diode 5 Jul 72
86  d 814 b CCCP/ Diode 5 Feb 77
87  d 814 b vp CCCP/ Diode 1 Dez 66
88  d 814 d CCCP/ Diode 5 Jan 73
89  d 814 g CCCP/ Diode 2 Jul 72
90  d 814 v CCCP/ Diode 5 Jan 73
91  d 815 a CCCP/ Diode 2 Nov 66
92  d 815 b CCCP/ Diode 5 Okt 66
93  d 815 d CCCP/ Diode 2 Nov 66
94  d 815 g CCCP/ Diode 1 Jan 74
95  d 816 a CCCP/ Si - Zener-Diode 1 Okt 66
96  d 816 b CCCP/ Si - Zener-Diode 5 Jun 87
97  d 816 b - vp CCCP/ Si - Zener-Diode 1 Mrz 71
98  d 816 d CCCP/ Si - Zener-Diode 2 Mrz 85
99  d 816 v CCCP/ Si - Zener-Diode 1
100  d 817 a CCCP/ Si - Zener-Diode 5 Dez 87
101  d 817 b CCCP/ Zener-Diode 5
102  d 817 g CCCP /Leistungszehnerdiode 5 100V / 5 Watt 01.10.1982
103  d 817 v CCCP/ Zener-Diode / 04-82 5
104  d 818 b CCCP/ Diode 1 Mai 76
105  d 901 a CCCP/ Diode 1 Okt 72
106  d 901 v CCCP/ Diode 1 Jan 73
107  d 902 CCCP/ Diode 1 Aug 78
108  dg - z 27 CCCP/ Diode 1
109  dg-z 24 CCCP/ Diode 3 Aug 59
110  dk - s 4 m CCCP/ dm-Diode 1 Aug 62
111  gt 108 a CCCP/ Transistor 1 Apr 68
112  gt 108 b CCCP/ TR 1 Apr 68
113  gt 108 v CCCP/ TR 3 Okt 67
114  gt 109 e CCCP/ TR 5
115  gt 115 s CCCP/ TR 1 Apr 73
116  gt 115 v CCCP/ TR 4 Feb 70
117  gt 121 d CCCP/ TR 5
118  gt 308 b CCCP/ TR 5 Mrz 74
119  gt 309 a CCCP/ TR 5 Okt 68
120  gt 309 b CCCP/ TR 2 Dez 70
121  gt 309 d CCCP/ TR 1 Mrz 68
122  gt 309 g CCCP/ TR 4 Jun 68
123  gt 309 v CCCP/ TR 5
124  gt 313 a CCCP/ TR 5 Aug 69
125  gt 313 a 2 CCCP/ TR 5 Mai 71
126  gt 313 a 3 CCCP/ TR 4 Feb 71
127  gt 313 a1 CCCP/ TR 4 Mrz 71
128  gt 313 b CCCP/ TR 5 Feb 85
129  gt 322 CCCP/ TR 1 Aug 74
130  gt 322 a CCCP/ TR 5 Dez 69
131  gt 322 a 3 CCCP/ TR 1 Aug 74
132  gt 322 b CCCP/ TR 5 Nov 70
133  gt 322 b 1 CCCP/ TR 5 Sep 82
134  gt 322 b 2 CCCP/ TR 5 Jan 73
135  gt 322 b 3 CCCP/ TR = GF 132 5 Nov 74
136  gt 322 b 4 CCCP/ TR = GF 131 5 Jan 71
137  gt 322 e CCCP/ TR 1 Dez 68
138  gt 328 a 1 CCCP/ TR 1 Mrz 76
139  gt 328 b CCCP/ TR 4 Dez 78
140  gt 402 a CCCP/ Transistor 1 Mrz 70
141  gt 402 b CCCP/ Transistor 5 Jul 71
142  gt 402 d CCCP/ Transistor 1 Jan 79
143  gt 402 v CCCP/ Transistor 1 Okt 75
144  gt 404 a CCCP/ Transistor 1 Jan 73
145  gt 404 b CCCP/ Transistor 3 Jun 73
146  gt 404 d CCCP/ Transistor 1 Jan 79
147  gt 613 v CCCP/ Transistor 1 Nov 65
148  gt 701 a CCCP/ Leistungstransistor 2 Jun 75
149  kbc 111 a CCCP/ TR 5
150  kd 202 a CCCP/ Diode 5 Mai 81
151  kd 202 d CCCP/ Diode 5 Aug 78
152  kd 202 j CCCP/ Diode 1
153  kd 202 k CCCP/ Diode 1 Dez 81
154  kd 202 v CCCP/ Diode 5 Jan 81
155  kd 204 b CCCP/ Diode 1 Mrz 79
156  kd 213 a CCCP/ Diode 5 Okt 82
157  kd 213 b CCCP/ Diode / 200 V / 10 A 5 Nov 82
158  kd 514 a CCCP/ Diode 5
159  kd 906 a CCCP/ Gleichrichter 2 Sep 85
160  kd 908 a CCCP/ Diode 5 Apr 80
161  kd 2001 CCCP / Leistungsdiode 3 Mai 86
162  kd 2003 CCCP / Leistungsdiode 1 Apr 86
163  kn 102 a CCCP/ Thyristor 3 Okt 87
164  kn 102 b CCCP/ Thyristor 5 Apr 71
165  kn 102 g CCCP/ Thyristor 3 Mrz 71
166  kp 103 e CCCP/ Transistor 5 0,101388889
167  kp 103 i CCCP/ Transistor 5 Nov 78
168  kp 103 j CCCP/ Transistor 5 Nov 82
169  kp 103 l CCCP/ Transistor 2 Jan 85
170  kp 103 m CCCP/ Transistor 5 Dez 81
171  kp 103 p CCCP/ Transistor 3 Okt 80
172  kp 302 bm CCCP/ Transistor 5
173  kp 303 a CCCP/ Transistor 5 Okt 84
174  kp 303 b CCCP/ Transistor 5 Feb 80
175  kp 303 d CCCP/ Transistor 5 Jun 84
176  kp 303 e CCCP/ Transistor 5 Jul 76
177  kp 303 g CCCP/ Transistor 5 Mai 83
178  kp 303 v CCCP/ Transistor 5 Jan 85
179  kp 304 a CCCP/ Transistor 5 Jan 85
180  kp 305 e CCCP/ Transistor 5 Feb 89
181  kp 306 a CCCP/ Transistor 5 Jul 79
182  kp 306 b CCCP/ Transistor 1 Dez 85
183  kp 307 a CCCP/ TR / HF 5 Jan 83
184  kp 350 a CCCP/ Transistor 5 Sep 77
185  kp 350 b CCCP/ Transistor / 07-81 1
186  kp 350 v CCCP/ Transistor 5 Jul 81
187  kp 901 a CCCP/ Transistor 3
188  kp 902 a CCCP/ Transistor 5 Jul 89
189  kp 903 v CCCP/ Transistor 1
190  ks 133 a CCCP/ Zener-Diode / Glas 5 2,97 - 3,43 V 01.01.1981
191  ks 139 a CCCP/ Zener-Diode 5 Apr 81
192  ks 147 a CCCP/ Zener-Diode / Glas 5 4,23-5,17V / 0,3 W / 58mA
193  ks 174 a CCCP/ Zener-Diode 1 Jun 77
194  ks 439 a CCCP/ Zener-Diode / 12-87 5 3,3 V
195  ks 620 a CCCP/ Zener-Diode / 09-82 5
196  ks 680 a CCCP/ Zener-Diode 5 Aug 84
197  kt 117 a CCCP/ Transistor 5 Nov 77
198  kt 117 v CCCP/ Transistor 5 Nov 78
199  kt 203 b CCCP/ Transistor 3 Jan 78
200  kt 208 a CCCP/ Transistor 1 Jul 75
201  kt 208 d CCCP/ Transistor 3 Apr 72
202  kt 208 g CCCP/ Transistor 3 Jan 77
203  kt 208 l CCCP/ Transistor 1 Jan 77
204  kt 208 m CCCP/ Transistor 5 Okt 75
205  kt 208 v CCCP/ Transistor 1 Apr 77
206  kt 209 a CCCP/ Transistor 5
207  kt 209 b CCCP/ Transistor 5
208  kt 209 k CCCP/ Transistor 5
209  kt 209 v CCCP/ Transistor 5
210  kt 303 g CCCP/ Transistor 5 Apr 79
211  kt 306 a CCCP/ Transistor 1 Apr 78
212  kt 3101 a-2 CCCP/ Transistor 2 Minitransistor
213  kt 3101 a-2 CCCP/ Transistor 5 4,0 GHz
214  kt 3107 CCCP/ Transistor - pnp-Si 5 KT3107 = BC 560 B
215  kt 3107 CCCP/ Transistor - pnp-Si 5 200 MHz / 4 Farbpunkte
216  kt 312 b CCCP/ Transistor 2 Okt 69
217  kt 3126 a CCCP/ Transistor 5
218  kt 3127 a CCCP/ Transistor 1 Jan 84
219  kt 313 a CCCP/ Transistor 1 Nov 78
220  kt 318 v CCCP/ Transistor 3 Jun 78
221  kt 326 CCCP/ TR / Plastgehäuse 5
222  kt 326 a CCCP/ Transistor 5 Mai 76
223  kt 326 am CCCP/ TR / Plastgehäuse 5
224  kt 326 b CCCP/ Transistor 5 Okt 76
225  kt 326 b CCCP/ TR / Plastgehäuse 5
226  kt 326 bm CCCP/ TR / Plastgehäuse 5
227  kt 339 a CCCP/ Transistor 1 Jan 79
228  kt 342 a CCCP/ Transistor 1 Jan 78
229  kt 345 b CCCP/ Transistor 5 Plastegehäuse
230  kt 347 a CCCP/ Transistor 5 Apr 88
231  kt 349 a CCCP/ Transistor 2
232  kt 363 a CCCP/ Transistor 5 1,0 GHz
233  kt 368 b CCCP/ Transistor 5 1,5 GHz
234  kt 371 a CCCP/ Transistor 5 3,0 GHz
235  kt 372 CCCP/ Transistor 5 2,4 GHz
236  kt 372 a CCCP/ Transistor 2 Nov 81
237  kt 382 am CCCP/ Transistor 5 Plaste-rund-mini
238  kt 391 a - 2 CCCP/ Transistor 2 Nov 80
239  kt 501 j CCCP/ TR / 5 MHz 5 Okt 79
240  kt 501 k CCCP/ Transistor 2 Jul 82
241  kt 506 CCCP/ Transistor 1 Feb 74
242  kt 368 a CCCP/ Transistor 2 Okt 78
243  kt 601 a CCCP/ Transistor 5 Jul 77
244  kt 602 b CCCP/ Transistor 5 Jul 77
245  kt 603 b CCCP/ Transistor 2 Aug 77
246  kt 604 b CCCP/ Transistor 5 Okt 77
247  kt 605 b CCCP/ Transistor 5 Jan 86
248  kt 606 a CCCP/ TR / Hochfrequenz 5 350 Mhz / 2,5 W
249  kt 606 b CCCP/ TR / Hochfrequenz 2 Mrz 75
250  kt 610 a CCCP/ TR / Hochfrequenz 5 1,0 GHz / 01/81
251  kt 610 b CCCP/ TR / Hochfrequenz 3 1 GHz 05.74
252  kt 611 g CCCP/ Transistor 1 Sep 74
253  kt 630 e CCCP/ Transistor 5 Jul 79
254  kt 728 / 600 CCCP/ Thyristor 3
255  kt 728 / 800 CCCP/ Thyristor 5
256  kt 774 CCCP/ Thyristor 1
257  kt 784 CCCP/ Thyristor 5
258  kt 801 a CCCP/ TR 5 Nov 83
259  kt 801 b CCCP/ TR / 8712 5 Jul 75
260  kt 802 a CCCP/ Leistungstransistor 50 W 5 Nov 76
261  kt 803 a CCCP / Leistungstransistor 2 Nov 74
262  kt 805 a CCCP/ Leistungstransistor 5 Nov 71
263  kt 805 am CCCP/ Leistungstransistor 2 Feb 86
264  kt 805 b CCCP/ Leistungstransistor 5 Mrz 79
265  kt 807 b CCCP/ TR 1 Mai 77
266  kt 808 a CCCP/ TR / 2 Pärchen 0 Jul 74
267  kt 808 am CCCP/ TR / 120V-10A-60W 5 Leistungstransistor 12.89
268  kt 808 at CCCP / Leistungstransistor 1 Leistungstransistor
269  kt 808 gm CCCP / Leistungstransistor 5 Mrz 83
270  kt 809 a CCCP / Leistungstransistor 1 Aug 82
271  kt 812 b CCCP/ Transistor 5
272  kt 814 a CCCP/ Transistor 1 Okt 82
273  kt 816 a CCCP/ Transistor 1 Apr 82
274  kt 816 b CCCP/ Transistor 1 Jul 80
275  kt 816 g CCCP/ Transistor 2 Leistungstransistor 07/1982
276  kt 816 v CCCP/ Transistor 5 Okt 80
277  kt 817 b CCCP/ Transistor 1 Okt 80
278  kt 817 g CCCP/ TR 5 Leistungstransistor 07/83
279  kt 818 a CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
280  kt 818 b CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
281  kt 818 bm CCCP / Leistungstransistor 2 Okt 86
282  kt 818 g CCCP / Leistungstransistor 5 Jan 83
283  kt 818 gm CCCP / Leistungstransistor 5 Jul 84
284  kt 818 v CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
285  kt 818 vm CCCP / Leistungstransistor 1 Jan 89
286  kt 819 a CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
287  kt 819 b CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
288  kt 819 g CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
289  kt 819 gm CCCP / Leistungstransistor 1 Dez 87
290  kt 819 gm CCCP / Leistungstransistor 5 Leistungstransistor
291  kt 819 v CCCP / Leistungstransistor 5 Okt 88
292  kt 825 d CCCP / Leistungstransistor 5 Jul 82
293  kt 825 e CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 83
294  kt 825 g CCCP / Leistungstransistor 5 Dez 84
295  kt 827 a CCCP / Leistungstransistor 5 Nov 83
296  kt 827 b CCCP / Leistungstransistor 5 Okt 84
297  kt 827 v CCCP / Leistungstransistor 5 Nov 82
298  kt 829 a CCCP / Leistungstransistor 5 Mrz 85
299  kt 829 b CCCP/ Leistungstransistor 5 Feb 84
300  kt 835 b CCCP / Leistungstransistor 5 Jan 86
301  kt 853 a CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 83
302  kt 853 b CCCP / Leistungstransistor 5 Jan 86
303  kt 904 a CCCP / Leistungstransistor 5
304  kt 907 a CCCP / Leistungstransistor 5 350 MHz 01.10.1974
305  kt 908 a CCCP / Leistungstransistor 1 Feb 81
306  kt 909 b CCCP/ TR / HF =2N5178 1 Okt 71
307  kt 911 a CCCP/ Transistor 5 Nov 79
308  kt 911 b CCCP/ Transistor 3 Apr 79
309  kt 912 a CCCP/ Transistor 3 Leistugstransistor 40 MHz
310  kt 922 b CCCP/ Transistor 1 Feb 78
311  kt 927 a CCCP/ Transistor 1 Jul 79
312  kt 930 b CCCP/ HF Transistor 1 Mai 85
313  kt3101 a 2 CCCP/ Transistor / Mini 3
314  kt3107 CCCP/ Transistor 5
315  kt3120 a 2 CCCP/ Transistor / Mini 4
316  ku 201 k CCCP/ Thyristor 4 Jul 83
317  ku 202 d CCCP/ Thyristor 1 Sep 72
318  ku 202 i CCCP/ Thyristor 4 Mrz 86
319  ku 202 n CCCP/ Thyristor 5 Mrz 86
320  kv 105 b CCCP/ Diode 5 Nov 76
321  kz 106 b CCCP/ Diode 2 8908
322  kz 402 a CCCP/ Brückengleichrichter 2 Dez 76
323  MCT 6 G 8040 CCCP/ Optokoppler 2
324  MCT 6 G 8050 CCCP/ Optokoppler 5
325  mgt 108 a CCCP/ Transistor 5 Aug 70
326  mgt 108 b CCCP/ Transistor 3
327  mgt 108 g CCCP/ Transistor 4 Jun 70
328  mp 11 a CCCP/ Transistor 5 Dez 74
329  mp 14 a CCCP/ Transistor 1 Mrz 68
330  mp 14 b CCCP/ Transistor 5 Mai 69
331  mp 15 CCCP/ Transistor 5 Mai 67
332  mp 15 a CCCP/ Transistor 5
333  mp 16 CCCP/ Transistor 5 Mai 68
334  mp 16 a CCCP/ Transistor 1 Feb 69
335  mp 20 a CCCP/ Transistor 5 Jan 77
336  mp 20 b CCCP/ Transistor 5 Mrz 69
337  mp 21 a CCCP/ Transistor 2 Jun 76
338  mp 21 d CCCP/ Transistor 5 Apr 77
339  mp 21 e CCCP/ Transistor 5 Feb 75
340  mp 21 g CCCP/ Transistor 5 Jul 75
341  mp 21 v CCCP/ Transistor 5 Nov 69
342  mp 25 a CCCP/ Transistor 5 Sep 66
343  mp 25 b CCCP/ Transistor 5 Dez 81
344  mp 26 b CCCP/ Transistor 5 Jan 82
345  mp 35 CCCP/ Transistor 2 Apr 73
346  mp 36 a CCCP/ Transistor 1 Dez 74
347  mp 37 CCCP/ Transistor 1 Nov 71
348  mp 37 b CCCP/ Transistor 5 Jun 75
349  mp 38 CCCP/ Transistor 4 Jul 76
350  mp 38 a CCCP/ Transistor 3 Jan 79
351  mp 39 CCCP/ Transistor 3 Jul 67
352  mp 39 b CCCP/ Transistor 1 Jan 68
353  mp 40 CCCP/ Transistor 5 Jun 69
354  mp 41 CCCP/ Transistor 5 Feb 69
355  mp 41 a CCCP/ Transistor 5 Apr 66
356  mp 42 CCCP/ Transistor 4 Sep 74
357  mp 42 a CCCP/ Transistor 5 Feb 77
358  mp 42 b CCCP/ Transistor 5
359  mp 101 CCCP/ Transistor 5 Mai 73
360  mp 101 b CCCP/ Transistor 5 Dez 71
361  mp 102 CCCP/ Transistor 1 Mrz 63
362  mp 103 CCCP/ Transistor 5 Jun 69
363  mp 105 CCCP/ Transistor 4 Mrz 67
364  mp 106 CCCP/ Transistor 2 Jun 73
365  mp 111 b CCCP/ Transistor 4 Feb 71
366  mp 113 a CCCP/ Transistor 5 Sep 76
367  mp 114 CCCP/ Transistor 5 Sep 76
368  mp 115 CCCP/ Transistor 5 Jan 70
369  mp 116 CCCP/ Transistor 4 Mai 72
370  mp 395 CCCP/ Transistor 1 Apr 77
371  mp 403 a CCCP/ Transistor 1 Jul 62
372  p 4 ae CCCP/ Ge-npn-Leistungstransistor 0 Mai 66
373  p 4 be CCCP/ Ge-npn-Leistungstransistor 5 Mai 66
374  p 4 de CCCP/ Ge-npn-Leistungstransistor 5 Feb 66
375  p 4 ge CCCP/ Ge-npn-Leistungstransistor 2 Nov 67
376  p 4 ve CCCP/ Ge-npn-Leistungstransistor 2 Leistungstransistor 08/66
377  p 5 d 959 CCCP/ TR 3
378  p 9 a CCCP/ Transistor 1 Jul 61
379  p 13 a CCCP/ TR 2 Mai 63
380  p 15 CCCP/ TR 5 Apr 64
381  p 16 b CCCP/ TR 1 Jan 63
382  p 40 CCCP/ TR 5 Mai 64
383  p 147 a CCCP/ TR / 1 T 313 V 3 Mrz 72
384  p 201 a CCCP/ Leistungstransistor / Paar 1 Pärchen , 08.80
385  p 203 CCCP/ Leistungstransistor 2 Sep 63
386  p 210 a CCCP/ Leistungstransistor 5 Jan 80
387  p 210 av CCCP/ Leistungstransistor 1 Feb 69
388  p 210 b CCCP/ Leistungstransistor 3 Jun 70
389  p 210 b CCCP/ TR-Endstufe 45 Watt 1 Nov 71
390  p 210 v CCCP/ TR / 05/74 2 Leistungstransistor
391  p 210 v CCCP/ TR-Endstufe 45 Watt 2 Okt 71
392  p 213 a CCCP/ Leistungstransistor 2 Apr 70
393  p 213 b CCCP/ TR / Leistungstransistor 3 Jul 72
394  p 214 a CCCP/ Leistungstransistor 1 Dez 76
395  p 214 bv CCCP/ Leistungstransistor 3 Aug 67
396  p 214 g CCCP/ TR / Leistungstransistor 5 Mrz 69
397  p 214 v CCCP/ TR / Leistungstransistor 4 Aug 67
398  p 216 a CCCP/ TR / Germanium 5 Leistungstransistor 12/66
399  p 216 b CCCP/ TR / Germanium 1 Leistungstransistor 07/75
400  p 216 d CCCP/ TR / Germanium 2 Leistungstransistor 12/67
401  p 216 d vp CCCP/ TR / Leistungstransistor 4 Dez 67
402  p 217 a CCCP/ TR / Leistungstransistor 1 Dez 73
403  p 217 b CCCP/ TR / Leistungstransistor 1 Nov 72
404  p 217 g CCCP/ TR / Leistungstransistor 3 Jan 69
405  p 217 v CCCP/ TR / Leistungstransistor 2 Dez 67
406  p 309 CCCP/ Transistor 5 Jan 86
407  p 401 CCCP/ Transistor 5 Mai 64
408  p 402 CCCP/ Transistor 5 Dez 62
409  p 403 CCCP/ Transistor 5 Mrz 67
410  p 406 CCCP/ Transistor 1 Mai 63
411  p 407 CCCP/ Transistor 2 Jun 63
412  p 416 CCCP/ Transistor 5 Aug 70
413  p 416 a CCCP/ Transistor 5 Jun 70
414  p 416 b CCCP/ Transistor 1 Mrz 71
415  p 422 CCCP/ Transistor 5 Feb 62
416  p 423 CCCP/ Transistor 1 Okt 65
417  p 423 a CCCP/ Transistor 1 Mrz 63
418  p 428 CCCP/ Transistor 1 Okt 64
419  p 602 i CCCP/ Leistungstransistor 1 Dez 68
420  p 605 CCCP/ TR / 02/74 1 Leistungstransistor
421  p 605 a CCCP/ Leistungstransistor 2 Apr 74
422  p 701 a CCCP/ Leistungstransistor 4 Apr 68
423  p 701 aos CCCP/ Leistungstransistor 2 Mai 74
424  p2023 CCCP/ TR / Leistungstransistor 5 Dez 67
425  p2033 CCCP/ TR / Leistungstransistor 5 Dez 67
426  t 2-10-6-652 CCCP/ Thyristor 1 Nov 73
427  t 2-10-6-g-1 CCCP/ Thyristor 3 Jan 70
428  t 10-10 u 2 CCCP/ Thyristor 5 Mai 74
429  t 10-16-u 2 CCCP/ Thyristor 5 Dez 78
430  t 10-25-u 2 CCCP/ Thyristor 2 Mrz 78
431  t 15-40-10-425/137 ul CCCP/ Thyristor / Leistungsthy. 1 Jun 84
432  t 15-40-11-434/1.46 ul CCCP/ Thyristor / Leistungsthy. 1 Jun 84
433  t 16 - 200 CCCP/ Thyristor 1 Feb 80
434  t 25 - 100 CCCP/ Thyristor 1 Feb 80
435  t - 7 - 1 CCCP/ Thyristor 1 Mrz 87
436  t - 7 - 2 CCCP/ Thyristor 1 Nov 79
437  t 112 - 16 - 11 2 CCCP/ Thyristor 2 Feb 86
438  t 122-16-2-2 CCCP/ Thyristor 5 Mai 88
439  t 122-20-1-2 CCCP/ Thyristor 1 Dez 84
440  t 122-20-6-2 CCCP/ Thyristor 2 Nov 84
441  t 122-25-1-2 CCCP/ Thyristor 5 Jul 84
442  t 122-25-2-2 CCCP/ Thyristor 5 Jan 85
443  t 122-25-6 CCCP/ Thyristor 2 Feb 84
444  t 122-25-6-2 CCCP/ Thyristor 4 Feb 85
445  t 122-25-8-2 CCCP/ Thyristor 1 Feb 84
446  t 132-50-6-4 CCCP/ Thyristor 1
447  ts 2 - 10 - u 2 CCCP/ Thyristor 1 Mrz 80
448  ts 2 - 25 - 11 - 222 CCCP/ Thyristor 1 Okt 86
449  ts 2 - 25 - 8 - 222 CCCP/ Thyristor 1
450  ts 2 - 25 - u 2 CCCP/ Thyristor 4 Jan 84
451  ts 2 - 80 - u 2 CCCP/ Thyristor 3 Dez 83
452  ts 106-10 - 6 - 4 CCCP/ Thyristor 5 Jul 80
453  ts 112-10 - 4 - 4 CCCP/ Thyristor 1 Apr 88
454  ts 112-10 - 8 CCCP/ Thyristor 1 Mrz 87
455  ts 122-25 - 6 - 2 CCCP/ Thyristor 1 Sep 89
456  ts 122-25 - 6 - 4 CCCP/ Thyristor 5
457  ts 122-25 -10 - 2 CCCP/ Thyristor 1 Nov 89
458  ts 122-25 -10 - 3 CCCP/ Thyristor 5 Mrz 89
459  va - 20 CCCP/ Diode 2
460  vku-10 6-b CCCP/ Thyristor 1 Dez 69
461  vl 10 - / 0 CCCP/ Leistungsdiode 5 Mai 75
462  z 7 b CCCP/ Diode 1

Icons Startseite Kontakt Sitemap
Lötkolben

© 2005, KHB-Radio